Студенттик кеңеш берүү & психология

Студенттик кеңеш берүү & психология

Окуучуларыбыздын өздөрүн дагы да жакшы таануусу, коомго адаптациялоо, өзүн өзү башкаруусу, жеке өнүгүүсүн камсыз кылуу жана өзүнүн жеке компетенттүүлүктөрү аркылуу келечектеги максаттарына ылайык, керектүү кадамдарды жасоо үчүн психологиялык колдоо кеңеши жана атайын адистер иш чаараларды жүргүзөт. Бул бөлүмдөргө тиешелүү психологдор жана кеңешчилер биздин окуучулар үчүн жеке жана академиялык өнүгүүлөрүн көзөмөлдөө максатында жеке мүнөздөмө тесттерин өткөрүшөт. Биздин жаңы окуучуларыбыздын мектепке адаптациялоо жаатындагы эксперттер тобу, окуучуну таанып-билүүгө, адеп-ахлактык жана жүрүм-турумун башкаруу боюнча изилдөөлөр өткөрүшүп, окуу жетишкендиктерин жогорулатуу боюн ата-энелер менен бирге атайын семинарлар жана жолугушуулар өткөрүлөт.

Leave a Reply

Your email address will not be published.