Project Category: Кошумча сабактар

Home » Кошумча сабактар
Тил үйрөтүү
Project

Тил үйрөтүү

Эл аралык Маариф мектептеринин окуучулары бир эле учурда бир нече тилди үйрөнүү укугу берилет. Комплексте окуу программасынын алкагында жана класстан тышкаркы иш-чаралар катары кыргыз, орус, англис жана түрк тилдери окутулат. Тилдерди окутуу калыпташкан ыкмаларга караганда практикалык колдонмолор менен колдоого алынган. Окутуу ыкмалары аркылуу жүргүзүлөт жана студенттер үйрөнгөндөрүн күнүмдүк жашоосунда колдонууга мүмкүнчүлүк алышат.

Студенттик кеңеш берүү & психология
Project

Студенттик кеңеш берүү & психология

Окуучуларыбыздын өздөрүн дагы да жакшы таануусу, коомго адаптациялоо, өзүн өзү башкаруусу, жеке өнүгүүсүн камсыз кылуу жана өзүнүн жеке компетенттүүлүктөрү аркылуу келечектеги максаттарына ылайык, керектүү кадамдарды жасоо үчүн психологиялык колдоо кеңеши жана атайын адистер иш чаараларды жүргүзөт. Бул бөлүмдөргө тиешелүү психологдор жана кеңешчилер биздин окуучулар үчүн жеке жана академиялык өнүгүүлөрүн көзөмөлдөө максатында жеке мүнөздөмө тесттерин өткөрүшөт....