Табигый Илимдер лабораториясы

Табигый Илимдер лабораториясы

Түрк Маариф Фонду дүйнөдөгү бардык мектептерде окуучулар жана кызматкерлер тарабынан илимий изилдөө жүргүзүлүшү үчүн мектептердеги лабораторияларга чоң маани берет. Ушуну менен бирге Бишкек Маариф мектебинде да бул лабораториялар үчүн керектүү шарттар түзүлгөн.

  • Физика лабораториясы
  • Химия лабораториясы
  • Биология лабораториясы
  • Табигый илимдер лабораториялары

Leave a Reply

Your email address will not be published.