Project Category: Кружки

Home » Кружки
Clubs and societies
Project

Clubs and societies

International schools of education contribute to the development of students with around 30 club courses. At the beginning of the school year, the clubs they choose will be announced to students through a form and will be opened in accordance with the collected requirements. Club lessons consists of art, sports, language and science subjects. In...

Клубдар жана коомдор
Project

Клубдар жана коомдор

Эл аралык Маариф мектептери 20 га жакын клубдук курстар менен студенттердин өнүгүүсүнө салым кошушат. Окуу жылынын башталышында алар тандай турган клубдар окуучуларга берилген форма аркылуу билдирилет жана чогултулган талаптарга ылайыкташтырылып ачылат. Клуб сабактары; көркөм өнөр, спорт, тил жана илимий сабактардан турат. Клуб сабактарынан тышкары биздин мектепте Биринчи жардам жана жашоо коопсуздугу, Драмалар, Кайра иштетүү жана...