Тил үйрөтүү

Тил үйрөтүү

Эл аралык Маариф мектептеринин окуучулары бир эле учурда бир нече тилди үйрөнүү укугу берилет. Комплексте окуу программасынын алкагында жана класстан тышкаркы иш-чаралар катары кыргыз, орус, англис жана түрк тилдери окутулат. Тилдерди окутуу калыпташкан ыкмаларга караганда практикалык колдонмолор менен колдоого алынган. Окутуу ыкмалары аркылуу жүргүзүлөт жана студенттер үйрөнгөндөрүн күнүмдүк жашоосунда колдонууга мүмкүнчүлүк алышат.

Leave a Reply

Your email address will not be published.