Клубдар жана коомдор

Клубдар жана коомдор

Эл аралык Маариф мектептери 20 га жакын клубдук курстар менен студенттердин өнүгүүсүнө салым кошушат. Окуу жылынын башталышында алар тандай турган клубдар окуучуларга берилген форма аркылуу билдирилет жана чогултулган талаптарга ылайыкташтырылып ачылат. Клуб сабактары; көркөм өнөр, спорт, тил жана илимий сабактардан турат.

Клуб сабактарынан тышкары биздин мектепте Биринчи жардам жана жашоо коопсуздугу, Драмалар, Кайра иштетүү жана акыл оюндары боюнча семинарлар дагы өткөрүлөт.

Leave a Reply

Your email address will not be published.