Project Category: Robotic Coding

Home » Robotic Coding
Robotic Coding & Legomaker
Project

Robotic Coding & Legomaker

Роботтук коддоо, маалыматтык тутумдар жана технологиялар илим жаатында сабак берүүдө чоң мааниге ээ. Бул тармакка кызыккан же таланттуу болгон окуучуларыбыз өз жөндөмдөрү менен жараткан чыгармалары аркылуу республикалык жана эл аралык конкурстарга, фестивалдарга ж.б. иш чаараларга катышып, өзгөчө көз карашка ээ болушат. Биздин мектепте роботтук коддоо жана легомейкерди изилдөө боюнча атайын 2 лабораторияда шарттар түзүгөн.