Project Category: Искусство жана музыка

Home » Искусство жана музыка
Art & Music
Project

Art & Music

Биздин кылдаттык менен иштелип чыккан жана жабдылган визуалдык көркөм өнөр, музыкалык лабораторияларыбыз жана семинарларыбыз аркылуу окуучулар биздин мектепте көркөм өнөр жагынан өздөрүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бир гана академиялык өнүгүүгө багытталган мектеп болбостон, окуучулардын бардык жактарын өнүктүрүүгө аракет кылып, окуучулардын бардык жашыруун таланттарын ачыка чыгарууга аракет кылат. Мындан тышкары окуучулар окуу программасы менен бирге, класстан тышкары...