“Маарифте” билим алуу

zig zag

Биздин билим берүү системасындагы түзүм Кыргызстандагы эң мыкты сунуштарга дал келет, ал эми сапатты камсыз кылуу жана потенциалды өнүктүрүү программалары окуучуларыбыздын оптималдуу өнүгүүсү үчүн интеграцияланат.

“Маариф” билим берүү комплексинде” билим алуу

Эл аралык билим берүү мектептеринде окуучулардын суроо берген, изилдеген, ой жүгүрткөн, маектешкен киши болуп чыгуусу маанилүү. Бул комплекстте окуучуларга ар дайым долбоорлорду жана иш-чараларды даярдоолору сунушталат. Бул ишкер, өнүмдүү жана жогорку коммуникативдик көндүмдөргө ээ окуучуларды тарбиялоого багытталган.

Маариф билим берүү комплекси окуучулар үчүн өз өзүнчө болгон үч (3) имараттан түзүлгөн. Кампус 15.000 м2 жерге тилкесине курулган жана 11.000 м2 жабык аянтка ээ. 0-4-класска чейин. Окуучулардын улуттук окуу программасы боюнча өзүнчө имараты бар.

Бала бакчадан 5-класска чейинки эл аралык окуу программасы үчүн окуучулардын өзүнчө имараты бар. Кампуста оюн бакчасы, спорт залы, фитнес мейкиндиги, музыкалык лаборатория, иш ательелери, конференц-зал, илимий лабораториялар, көрүнүктүү китепкана, жашыл чөйрө бар.

Жакынкы убакта бассейн, спорт зал, жасалма футбол аянтчасы, баскетбол жана волейбол аянтчасы даяр болот.

Маариф билим берүү комплекси кыргыз, орус, түрк жана англис тилдеринде сапаттуу билим берүүнү көздөйт. Мектеп жамааты, окутуучулар жамааты жана администрациясы окуу жылын ар бир окуучу үчүн пайдалуу кылууга даяр.

Билим берүү ийгиликтин ачкычы деп эсептейбиз жана биздин миссия ушул багыттын айланасында чечилет. Биз окуучуларды спорттун түрлөрү менен тааныштырып, алардын жеке касиеттерин ар тараптуу өнүктүрүүгө жана глобалдык жашоого даярдыгын арттырабыз.

Саясат

zig zag

Окуучулардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн биз мыкты программаларды колдонобуз. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген саясатыбызга жана Жол-жоболорубузга ылайык мекемебиз иштейт.