Кампуста жашоо

Кызмат көрсөтүү жана транспорт

Маариф эл аралык мектептеринин окуучулары барып келүү үчүн атайын унаа жалдай алышат. Бардык автобустарда GPS навигатору бар жана ата-энелер окуучуларды шаарды кыдырып жүргөндө алардын кайсыл жерде жүргондүгү жөнүндө маалымат алганга мүмкүнчүлүк болот.