Документтин аталышыКөчүрүп алуу
Маариф билим берүү комплексине кызматкерлерди жумушка кабыл алуу жөнүндө ЖОБОКөчүрүп алуу
Педагогикалык жана жетектөөчү кызматкерлерге коюлуучу дасыктык талаптар Көчүрүп алуу
Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо тууралуу ЖОБО Көчүрүп алуу
Сабакты Баалоо Формасы МББК Көчүрүп алуу
МББК лицензия мектепке чейинки билим берүү Көчүрүп алуу
МББК-лицензия-башталгыч-негизги-орто-жалпы Көчүрүп алуу
МББК 5 жылдык стратегиялык планы Көчүрүп алуу
ИНФОРМАТИКА-КАБИНЕТИНДЕ-ИШТӨӨ-ҮЧҮН-ТЕХНИКАЛЫК-КООПСУЗДУК-ЭРЕЖЕЛЕРИ Көчүрүп алуу
ОБЩИЕ-ТРЕБОВАНИЯ-БЕЗОПАСНОСТИ-НА-УРОКАХ-ФИЗИЧЕСКОЙ-КУЛЬТУРЫКөчүрүп алуу
ФИЗИКА-КАБИНЕТИНДЕГИ-ТЕХНИКАЛЫК-КООПСУЗДУК-ЭРЕЖЕЛЕРИНИН-САКТАЛЫШЫ-БОЮНЧА-НУСКАМАКөчүрүп алуу
Руководство-по-технике-безопасности-для-работников-преподавателей-и-учащихсяКөчүрүп алуу
Мекеменин текникалык паспортуКөчүрүп алуу
Өрт инспекциясынын корутундусунун актыКөчүрүп алуу
СЭС корутундусунун акты 1-4Көчүрүп алуу
СЭС корутундусунун акты 5-11Көчүрүп алуу
Келишимдин үлгүсүКөчүрүп алуу
Келишим үлгүсү 2Көчүрүп алуу
Эвакуация планы Лит АКөчүрүп алуу
Ата-эне жана окуучу үчүн колдонмо китепчеКөчүрүп алуу
Баалоо саясатыКөчүрүп алуу
Годовой план соцпедагог-психолога МААРИФКөчүрүп алуу
Китепканадагы жалпы окуу китептери МББККөчүрүп алуу
Коопсуздук фирмасы менен келишимКөчүрүп алуу
МУГАЛИМДЕР жөнүндө МААЛЫМАТКөчүрүп алуу
Сабактын жадыбалыКөчүрүп алуу
Эвакуация планы Лит Б Лит ВКөчүрүп алуу
Окуучунун жүрүм-турум эрежелериКөчүрүп алуу
1-ЧЕЙРЕК ОТЧЁТ 1Көчүрүп алуу
1.Математика жана технология кафедрасы тууралуу жобоКөчүрүп алуу
1.Социалдык илимдер жана искусство кафедрасы тууралуу жобоКөчүрүп алуу
1.Табигый илимдер жана ден соолук кафедрасы тууралуу жобоКөчүрүп алуу
1.Тил кафедрасы тууралуу жобоКөчүрүп алуу
2-ЧЕЙРЕК ОТЧЁТКөчүрүп алуу
Класс жетекчинин кызматтык нускамасыКөчүрүп алуу
Программалык аккредитациядан өткөрүү боюнча арызКөчүрүп алуу
Мекеменин имаратынын схемасы Лит АКөчүрүп алуу
Мекеменин имаратынын схемасы Лит БКөчүрүп алуу
Мекеменин имаратынын схемасы Лит ВКөчүрүп алуу
Инвентаризация, вместимость учащихся, финансовые источникиКөчүрүп алуу
Спорттук мелдештер боюнча маалыматКөчүрүп алуу
Окуу планы 2021-2022-окуу жылы үчүнКөчүрүп алуу
1. Англис тили кафедрасы тууралуу жобоКөчүрүп алуу
1.Башталгыч билим беруу кафедрасы тууралуу жобоКөчүрүп алуу
Адабий китептердин жалпы тизмесиКөчүрүп алуу
Биология кабинетиндеги коопсуздук эрежелериКөчүрүп алуу
Ийримдердин тизмесиКөчүрүп алуу
Кааналардын паспорту МААРИФ (Үлгү)Көчүрүп алуу
Химия кабинетиндеги коопсуздук эрежелерКөчүрүп алуу
НЦТ 9а 9б 10бКөчүрүп алуу
ROOTS программасынын окуусунан өткөн мугалимдерКөчүрүп алуу
ЦООМО 9А 9Б 10Б.docxКөчүрүп алуу
План работы школьного врачаКөчүрүп алуу
Сабакты баалоо формасыКөчүрүп алуу
Форма оценивания урокаКөчүрүп алуу
Окуу планы, 2022-2023 – МААРИФКөчүрүп алуу
Учебный план, 2022-2023 – МААРИФКөчүрүп алуу
Оборудование в лаборатории химииКөчүрүп алуу
Оборудование в лаборатории физикиКөчүрүп алуу
Оборудование в лаборатории биологииКөчүрүп алуу
Инвентаризация МаарифКөчүрүп алуу
22кыргыз класстарга китептерКөчүрүп алуу
22Книги для русских классовКөчүрүп алуу
22 Разрешение из МЧС.pdfКөчүрүп алуу
22 Перспективный план работы психологической службы.pdfКөчүрүп алуу
План УВР начальной школы на 2022-2023 учебный годКөчүрүп алуу
План работы МО математики, физики и информатики на 2022-2023 учебный годКөчүрүп алуу
Башталгыч класстар кафедрасынын жыйналышынын №4 протоколуКөчүрүп алуу
Түрк тили кафедрасынын чогулушунун №6 протоколуКөчүрүп алуу
Табигый илимдер кафедрасынын чогулушунун №4 протоколуКөчүрүп алуу
Протокол №3 совместного заседания кафедры русского языкаКөчүрүп алуу
Протокол №3 заседания методического объединения учителей математики, физики и информатикиКөчүрүп алуу
План работы кафедры английского языка на 2022-2023 учебный годКөчүрүп алуу
План МО русского языка и литературы на 2022-2023 учебный годКөчүрүп алуу
Педагогикалык жамаатына коюлган минималдуу талаптарКөчүрүп алуу
Кыргыз тили кафедрасынын 2022-2023 окуу жылына карата иш планыКөчүрүп алуу
Кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын чогулушунун №5 протоколуКөчүрүп алуу
Коомдук илимдер жана көркөм өнөр кафедрасынын чогулушунун №6 протоколуКөчүрүп алуу
Китепканачынын 2022-2023 окуу жылына иш планы
Көчүрүп алуу
Башталгыч класстар кафедрасынын 2022-2023 окуу жылына карата иш планыКөчүрүп алуу
Англис тили кафедрасынын чогулушунун №8 протоколуКөчүрүп алуу
2022-2023 окуу жылы коомдук тарбиялык иш-чаралардын планыКөчүрүп алуу
22 Худ.литературы 2022-2023Көчүрүп алуу
3. 2022-2023 Сабактын жадыбалыКөчүрүп алуу
2.Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын 2022-2023 окуу жылы үчүн жылдык иш планыКөчүрүп алуу
2.2022-2023 Сабактын жадыбалыКөчүрүп алуу
1.Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын 2022-2023 окуу жылы үчүн жылдык иш планыКөчүрүп алуу
1. 2022-2023 Сабактын жадыбалыКөчүрүп алуу
Башталгыч класстар кафедрасынын жыйналышынын №4 протоколуКөчүрүп алуу
Интернет провайдер менен келишимКөчүрүп алуу
22 класс комплектКөчүрүп алуу
“Маариф билим берүү комплекси” мекемеси УставыКөчүрүп алуу