“Маарифке” куш келиңиздер!

Маариф билим берүү комплекси окуучулардын жашоосун жакшыртууга мүмкүнчүлүк берген критикалык ой жүгүртүү, чыгармачылык жана табигый кызыгуу жөндөмдөрүн камсыз кылат.

Жаңылыктар

Лабораториялар